Uitkomst herwaarderingsproject Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft in het kader van het landelijke Collectie Nederland-project besloten dat de werken van Lex Horn nooit geruild of vervreemd mogen worden vanwege hun belang voor de collectie.

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft 11 werken van Lex Horn in collectie, waaronder diverse schilderijen, tekeningen en een wandtapijt.

Lex Horn, Boer met zijn Koeien, 1954, collectie Stedelijk Museum