Stichting Lex Horn aangemerkt als ANBI en culturele ANBI

Op 30 september 2017 is de stichting Lex Horn vanaf 7 oktober 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI. Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.

Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 8568 73 081

Een ANBI biedt een aantal belastingvoordelen voor donateurs:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.