De stichting, bestuur en CvA

Stichting Lex Horn

De stichting heeft het volgende ten doel:

  • het bevorderen van de bekendheid van zowel het monumentale als het vrije werk van Lex Horn, beeldend kunstenaar (1916-1968),
  • het bevorderen van de bekendheid van de naoorlogse wandkunst (1945-1968),
  • het doen van onderzoek om het werk van Lex Horn te achterhalen, vast te leggen en te behouden voor de toekomst,
  • het veilig stellen van het resterende monumentale werk van Lex Horn,
  • het geven van advies omtrent behoud, op oorspronkelijke locatie of door herplaatsing,
  • het geven van advies en begeleiding bij herplaatsing van wandkunst in nieuwe architectuur,
  • het samenbrengen van alle bestaande kennis en expertise, ten behoeve van zowel  het monumentale werk van Lex Horn, als van dit erfgoed in het algemeen,
  • het verwerven van middelen om deze doelstellingen uit te kunnen voeren.
Lex Horn, De gele berg ca 1950
Lex Horn, De gele berg, ca 1950

De stichting tracht haar doelen te bereiken door middel van samenwerking met derden, dat wil zeggen betrokken erven, overheden, bedrijven, musea, onderwijsinstellingen, kunstenaars, ontwerpers, architecten en anderen, welke samenwerking onder andere dient te leiden tot de realisatie van bovengenoemde activiteiten en projecten.

Bestuur Stichting Lex Horn

Voorzitter: Meinke Horn, specialist in beeldende kunst en adviseur wandkunst
Secretaris: Inez Giele de Jong, chefkok, sommelier en cultureel ondernemer
Penningmeester: Cees Heilig, financieel specialist
Algemeen lid: Cees de Boer, kunsthistoricus en curator (w.o. Biënnale Venetië 2015)
Algemeen lid: Marina de Vries, hoofdredacteur Museumtijdschrift

Comité van Aanbeveling 
Jeroen Boomgaard, kunsthistoricus, Lector Kunst en Publieke Ruimte
Caroline Boot, conservator Textiel Museum Tilburg
Marjan Boot, kunsthistorica en voormalig conservator Stedelijk Museum Amsterdam
Koos Flinterman, free lance curator en ontwerper
Gijs Frieling, muralist en coördinerend adviseur beeldende kunst van de Rijksbouwmeester
Ewald van Hal, directeur Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
Joke Haverorn van Rijsewijk, textielkunstenaar en oprichter weverij “De Uil”
Geertje Huisman, specialist Architectuur- en Kunstgeschiedenis, RCE
Wies van Moorsel, kunsthistorica
Walter van Peijpe, fractievoorzitter GroenLinks Leiden
Cornelius Rogge, beeldend kunstenaar
Simone Vermaat, collectie adviseur en conservator RCE (op eigen titel)
Anouk de Wit, directeur Van Eesteren Museum Amsterdam

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen / beloningsbeleid:
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, na het verstrijken waarvan zij te allen tijde herbenoembaar zijn.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Lex Horn / RSIN 8568.73.081
KvK nummer: 67201598
BTW nr. 856873081B01
IBAN: NL30 TRIO 0338 5684 92
Postadres:
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 177
1054 RW Amsterdam

PDF: Statuten Stichting Lex Horn
PDF: BELEIDSPLAN