Stichting Lex Horn aangemerkt als ANBI en culturele ANBI

Op 30 september 2017 is de stichting Lex Horn vanaf 7 oktober 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI. Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.

Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 8568 73 081

Een ANBI biedt een aantal belastingvoordelen voor donateurs:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Uitkomst herwaarderingsproject Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft in het kader van het landelijke Collectie Nederland-project besloten dat de werken van Lex Horn nooit geruild of vervreemd mogen worden vanwege hun belang voor de collectie.

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft 11 werken van Lex Horn in collectie, waaronder diverse schilderijen, tekeningen en een wandtapijt.

Lex Horn, Boer met zijn Koeien, 1954, collectie Stedelijk Museum